Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών (στέγαστρα & συρόμενη πόρτα) στην κοινότητα του Καλού Αγρού

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ