Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια κλιματιστικού μετά των απαραίτητων εργασιών τοποθέτησης για τις ανάγκες της Κοινότητας Μαυροβάτου.

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2022
image_print