Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2022
image_print