Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022
image_print