Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Πραγματοποίηση επισκέψεων και B2B συναντήσεων σε πόλεις στόχους για προσέλκυση τουριστών. Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις», με την διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης.

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021
image_print

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Πραγματοποίηση επισκέψεων και B2B συναντήσεων σε πόλεις στόχους για προσέλκυση τουριστών. Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις», με την διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΩ