Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για ασφάλιση ακινήτων, με την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης.

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022
image_print