Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2021-2022

Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021
image_print