Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για «Προμήθεια άλατος – ψηφίδας»

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022
image_print

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΕΔΩ