Πρόσκληση της 2ης/31.01.2019 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ