Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Παιδαγωγών για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας»

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017
image_print

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει των πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Παιδαγωγού για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας». 

Διάρκεια της σύμβασης ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης  ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος.

Κατεβάστε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 .

Κατεβάστε το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 5

Κατεβάστε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ