Γραφείο Τύπου

Προσωρινό Ωράριο Λειτουργίας ΚΕΠ

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
image_print
Προσωρινό Ωράριο Λειτουργίας ΚΕΠ

Με βάσει την ΑΔΑ: ΨΡΞΗΩ9Μ-ΨΘΓ, απόφασης του Δημάρχου Δράμας το ωράριο

λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ Δήμου Δράμας για το χρονικό

διάστημα από Δευτέρα 10/08/2020 έως Παρασκευή 14/08/2020 διαμορφώνεται

από 08.00π.μ  έως 16.00μ.μ.

Από το Γραφείο Τύπου