Πρόταση του Δήμου Δράμας για ίδρυση Γεωργικής Σχολής στη Δράμα

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου