Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ”

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016
image_print

 Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του άρθρου 3-άρθρο 29 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»

με προϋπολογισμό: 17.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

Ενημερώνουμε ότι μπορείτε να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε την οικονομική προσφορά μόνο από την ιστοσελίδα χωρίς να προσέρχεστε στο Δήμο. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΣΥ