Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (“ΑΡΑΠ ΤΖΑΜΙ”)

Τετάρτη, 26 Ιούλιος 2017
image_print

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την 177/2017 απόφαση της ΟΕ του Δήμου Δράμας, με την οποία αποφασίστηκε η ματαίωση της διαδικασίας διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της Πέμπτης 27-07-2017 της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΙΚΡΙΩΜΑ, 2 ΠΡΟΒΟΛEIΣ, ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ» ο διαγωνισμός θα  επαναληφθεί  σε νέα ημερομηνία η οποία θα καθοριστεί μετά τη διόρθωση και την έγκριση των νέων όρων δημοπράτησής της.