Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για συμμετοχή στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δράμας

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019
image_print

Καλούνται:
Α) όσοι φορείς, σύλλογοι ή οργανώσεις που υφίστανται και δρουν στο Δήμο Δράμας και επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δράμας, να καταθέσουν εγγράφως το αίτημά τους, ορίζοντας εκπρόσωπό τους (τακτικό και αναπληρωματικό), στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, έως και τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019.
Β) Όσοι δημότες είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Δράμας και επιθυμούν να συμμετέχουν μετά από κλήρωση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου μας, να καταθέσουν εγγράφως την αίτησή τους, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, το αργότερο έως και τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019.
Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη

Κατεβάστε την Ανακοίνωση