Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Ανάρτηση Θέματος που Συζητήθηκε στην 02/18-01-2021 Ειδική διά Τηλεδιάσκεψης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021
image_print

Δείτε το θέμα εδώ