Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 1ης/22-01-2020 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ