Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Σεπτέμβριο του 2016 του ΤΟΕΒ Νέας Αμισού.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΤΖΔΩ9Μ-1ΑΙ 04/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 45069
Έγκριση Μηνιαίων Δελτίων Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2016 του ΤΟΕΒ Κουδουνίων & Νοτίου Δράμας.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΓΡ4Ω9Μ-Κ6Β 27/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 43764
Έγκριση Μηνιαίων Δελτίων Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Αύγουστο του έτους 2016 του ΤΟΕΒ Κουδουνίων & Νοτίου Δράμας.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 7ΖΤ0Ω9Μ-ΡΡΛ 17/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 41957
2ος ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6ΦΖΤΩ9Μ-ΑΑΔ 11/10/2016 Αρ. Πρωτ.: Β 2120
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Αύγουστο του 2016 του ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Ω544Ω9Μ-6ΒΧ 05/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 39676
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Ιούλιο του 2016 του ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 70Ν9Ω9Μ-7Θ7 05/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 39675
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Αύγουστο του 2016 του ΤΟΕΒ Νέας Αμισού.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΚΙΟΩ9Μ-ΘΙΟ 26/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 38056
Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2017.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6ΠΠΝΩ9Μ-2Ι9 13/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 36091
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2016 του ΤΟΕΒ Νέας Αμισού.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 7ΜΨ6Ω9Μ-01Ρ 12/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 35304
Έγκριση πίνακα οφειλετών χρήσης 2016 του ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 71Χ8Ω9Μ-ΘΕΓ 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 34706
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Ιούνιο του 2016 του ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Ω94ΣΩ9Μ-ΑΗΨ 22/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 31760
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/30-6-2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΟΕΒ Κουδουνίων & Νοτίου Δράμας
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6ΒΜΜΩ9Μ-Ν90 17/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 31385
Έγκριση Μηνιαίων Δελτίων Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για τους μήνες Ιανουάριο – Ιούλιο του έτους 2016 του ΤΟΕΒ Κουδουνίων & Νοτίου Δράμας.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 601ΚΩ9Μ-Π9Ν 17/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 31387
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Μάιο του 2016 του ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 7ΡΟ7Ω9Μ-6Ξ4 12/07/2016 Αρ. Πρωτ.: 26224
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Απρίλιο του 2016 του ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 7ΤΛ4Ω9Μ-6Β1 16/06/2016 Αρ. Πρωτ.: 22927