Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων -Κ.Α. 30.6262.11 “Εργασίες ενεργειακής επιθεώρησης σχολικών κτιρίων και έκδοση σχετικών πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης 25.000 €»
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩ9Μ-5 03/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 53/2011
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 83.000€ με τον ΦΠΑ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩ9Μ-Ζ 03/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 50/2011
Απόλυση υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ι. Δ. ορισμένου χρόνου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩ9Μ-1 03/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 20264
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας του κτιρίου του νέου Δημαρχείου.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΜΩ9Μ-Τ 27/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 39
Απόφαση πρόσληψης ειδικού συμβούλου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩ9Μ-9 20/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 18713
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Μάρτιο 2011 (ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους).
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩ9Μ-3 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 18384
Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων (ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους)
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩ9Μ-2 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 18381
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Μάρτιο 2011 (ΤΟΕΒ Νέας Αμισού).
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩ9Μ-1 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 18469
«Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 55.000€ -Κ.Α. 00.6715.14 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Δ. ΔΡΑΜΑσ 50.000,00€ -Κ.Α. 00.6715.15 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ.Δ. Κ. ΑΓΡΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ 5.000 €»
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩ9Μ-9 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 45/2011
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας του κτιρίου του νέου Δημαρχείου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩ9Μ-6 18/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 39/2011
Ανάθεση εργασιών καθαριότητας για τα έτη 2011 – 2012 του κτιρίου του νέου Δημαρχείου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩ9Μ-Μ 18/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 16662
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Μάρτιο 2011.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΓΩ9Μ-Δ 15/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 17891
Έγκριση πρόσληψης υδρονομέα
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΓΩ9Μ-Ν 15/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 17887
Εν μέρει ανάκληση της υπ’ αρ. 211/01-11-2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής. με την οποία χορηγήθηκε προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «στεγασμένο κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση μπάρ» στην Χ. Λάσκαρης & Σία Ε.Ε , στο υπ’ αρ. 1316 αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Καλλιφύτου (2ο χιλ. Δράμας-Καλλιφύτου)
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΓΩ9Μ-Γ 15/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 39/2011
Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «στεγασμένο κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση μπάρ» στην Κων/νος Κατσαντρίδης & Σία Ε.Π.Ε , στο υπ’ αρ. 1316 αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Καλλιφύτου (2ο χιλ. Δράμας-Καλλιφύτου)
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΓΩ9Μ-Μ 15/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 40/2011