Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Σύσταση πάγιας προκαταβολής για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ1Ω9Μ-9 12/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 35/2011
Σύσταση πάγιας προκαταβολής για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩ9Μ-Ε 08/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 35/2011
Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δ. Δράμας οικ. Έτους 2011
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΡΩ9Μ-Α 07/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 33/2011
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή ποσού 1.039,46 € σε βάρος του Κ. Α. 00.6221 «Ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού Δ. Δράμας οικ. Έτους 2011
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΡΩ9Μ-Ε 07/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 34/2011
Απόφαση λύσης υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου λόγω θανάτου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΡΩ9Μ-Γ 07/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 16143
Έγκριση όρων δημοπράτησης για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας του κτιρίου του νέου Δημαρχείου για τα έτη 2011-2012
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΡΩ9Μ-Η 07/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 31/2011
Έγκριση όρων δημοπράτησης για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας του κτιρίου του νέου Δημαρχείου για τα έτη 2011-2012
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΡΩ9Μ-7 07/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 31/2011
Συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΡΩ9Μ-Ζ 07/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15922
Τοποθέτηση υπαλλήλου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΡΩ9Μ-Ο 07/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15924
Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για οικονομική διαχείριση
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΡΩ9Μ-5 07/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15929
Συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΡΩ9Μ-Σ 07/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15931
Σύμφωνη γνώμη για μετάταξη υπαλλήλου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΡΩ9Μ-Π 07/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15927
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-5 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15733
Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υπαίθριου Παιδότοπου στον Μάλλιο Γεώργιο του Αγγέλου, ,το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο υπ’ αρ. 1295 αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Καλλιφύτου 1ο χιλ. Δράμας Καλλιφύτου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-Γ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 38/2011
Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων Χρήσης – Απολογισμού χρήσης 2010.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ6Ω9Μ-ΘΣ 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15333