Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Συμμετοχή υπαλλήλων σε πρόγραμμα επιμόρφωσης
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α18Ω9Μ-Ρ 28/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 14036
Μετακίνηση υπαλλήλου εκτός έδρας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α18Ω9Μ-Ε 28/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 13715
Μετακινήσεις εκτός έδρας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α18Ω9Μ-Θ 28/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 14018
Μετακινήσεις εκτός έδρας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α18Ω9Μ-5 28/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 13983
Μετακίνηση υπαλλήλου εκτός έδρας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α15Ω9Μ-Γ 24/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 13715
Μετακινήσεις εκτός έδρας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΑΩ9Μ-4 23/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 13517
Τροποποίηση συμφωνητικών μίσθωσης στο σχολικό και αγροτικό κλήρο της Τ.Κ.Κουδουνίων
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΑΩ9Μ-Ξ 23/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 26/2011
Κατακύρωση πρακτικών της φανερής προφορικής δημοπρασίας (στις 1-3-2011) για την επανεκμίσθωση του με εσωτερικό αριθμό 16 καταστήματος της λαχαναγοράς του Δ.Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΑΩ9Μ-Λ 23/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 25/2011
Κατακύρωση πρακτικών της φανερής προφορικής δημοπρασίας (στις 1-3-2011) για την επανεκμίσθωση του με εσωτερικό αριθμό 15 καταστήματος της λαχαναγοράς του Δ.Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΑΩ9Μ-8 23/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 24/2011
Μετακινήσεις εκτός έδρας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΑΩ9Μ-Υ 23/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 13326
Μετακινήσεις εκτός έδρας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΑΩ9Μ-Ι 23/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 13324
Μετακινήσεις εκτός έδρας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΑΩ9Μ-6 23/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 13322
Μετακινήσεις εκτός έδρας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΑΩ9Μ-Θ 23/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 13320
Έγκριση Μηνιαίων Δελτίων Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2011 (ΤΟΕΒ Νέας Αμισού)
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΑΩ9Μ-0 23/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 13180
Έγκριση Μηνιαίων Δελτίων Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2011 (ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους).
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΑΩ9Μ-Φ 23/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 13083