Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Μετακινήσεις εκτός έδρας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΑΩ9Μ-6 23/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 13322
Μετακινήσεις εκτός έδρας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΑΩ9Μ-Θ 23/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 13320
Έγκριση Μηνιαίων Δελτίων Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2011 (ΤΟΕΒ Νέας Αμισού)
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΑΩ9Μ-0 23/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 13180
Έγκριση Μηνιαίων Δελτίων Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2011 (ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους).
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΑΩ9Μ-Φ 23/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 13083
Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΣΩ9Μ-9 22/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 13264
Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα ένταξης ευρωπαικών προγραμμάτων
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΣΩ9Μ-Κ 22/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 13072
Μετακινήσεις εκτός έδρας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α12Ω9Μ-6 21/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 12952
Μετακινήσεις εκτός έδρας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α12Ω9Μ-Ε 21/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 12951
Μετακινήσεις εκτός έδρας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α12Ω9Μ-4 21/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 12950
Μετακινήσεις εκτός έδρας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α12Ω9Μ-Ξ 21/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 12943
Μετακινήσεις εκτός έδρας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΤΩ9Μ-Ω 18/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 12637
Μετακινήσεις εκτός έδρας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΥΩ9Μ-Κ 17/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 12347
Μετακινήσεις εκτός έδρας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΥΩ9Μ-Π 17/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 12348
Έγκριση Μηνιαίων Δελτίων Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2011
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΘΩ9Μ-Ψ 16/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 11972