Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Παράταση διδακτικού έτους Δημοτικού ωδείου Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Ρ3ΘΟΡ50-ΓΜΣ 30/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1277/2020 Αρ. Αποφ.: 75/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω0ΙΨΟΡ50-1ΗΘ 29/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/403Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΞΡΖΟΡ50-ΧΓΗ 29/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1261 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αυτόματης απολύμανσης W.C. (88 τεμ.) για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας επί της οδού Βεργίνας 218Α.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΒ89ΟΡ50-ΗΧΞ 29/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1259 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ COSMOTE.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΝΛ9ΟΡ50-Ο7Η 25/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/402Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΙΠΕΟΡ50-ΒΒΘ 25/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/401Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΟΥΣ-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ 30/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΡ95ΟΡ50-Λ53 25/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/400Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων των Φιλαρμονικών του Δήμου Δράμας, Καλού Αγρού & Καλλιφύτου.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΩΚΖΟΡ50-ΡΥΘ 25/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/399Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ανταλλακτικών-αναλωσίμων ανταλλακτικών μουσικών οργάνων για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής του Δήμου Δράμας και του Δημοτικού Ωδείου Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΞΣ3ΟΡ50-ΝΒΡ 25/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/398Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μεταφορά εμπορευμάτων από τα γραφεία του Φεστιβάλ της Αθήνας επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη 71 στα γραφεία του Φεστιβάλ στην Δράμα επί της οδού Αγίας Βαρβάρας 9 και επιστροφή των εμπορευμάτων στα γραφεία του Φεστιβάλ στην Αθήνα μετά την λήξη του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2019 στο πλαίσιο διεξαγωγής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2019.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 9ΨΒΨΟΡ50-ΞΘΡ 24/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/397Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (άρθρο 92 ν. 3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΣΚ0ΟΡ50-ΡΘΑ 24/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1219 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες δια λειτουργικότητας λογισμικών προγραμμάτων Odeon & Singular logic genesis για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΞ9ΦΟΡ50-ΓΒ4 24/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1216 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού του προγράμματος Odeon που χρησιμοποιείται στο ”Δημοτικό Ωδείο Δράμας” για το έτος 2020.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω0Ν8ΟΡ50-31Η 24/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/396Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια λογισμικού προγράμματος SINGULAR LOGIC.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω6ΠΥΟΡ50-ΖΔΦ 24/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/395Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες συντήρησης δικτύων του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΑΠ8ΟΡ50-01Γ 24/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/394Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ