Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΟΡ50-ΙΓΤ 18/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 222
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΟΡ50-ΦΩΦ 18/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 244
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΟΡ50-ΡΘΘ 18/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 220
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΟΡ50-30Σ 18/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 243
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΟΡ50-ΕΒΠ 18/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 194
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΟΡ50-ΖΥΣ 18/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 242
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΛΟΡ50-3ΗΤ 15/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 224
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΛΟΡ50-ΠΒΚ 15/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 193
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΛΟΡ50-ΜΒΥ 15/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 240
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΛΟΡ50-ΥΨΟ 15/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 239
Εξουσιοδότηση Αντιπροέδρου
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΛΟΡ50-ΞΕΞ 15/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 235
Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων για τα 50 χρόνια της Φιλαρμονικής Καλλιφύτου – Έγκριση δαπανών
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΡΟΡ50-ΒΗ0 13/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 15
Αποχωρήσεις μουσικών των φιλαρμονικών του ΜΟΔΔ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΡΟΡ50-ΤΛΠ 13/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 14/2011
Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 05/2011 απόφασης του ΜΟΔΔ για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών και προμηθειών του ΜΟΔΔ μέχρι του ποσού των 35.216,43 € για το οικ. έτος 2011
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΡΟΡ50-77Β 13/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 13/2011
Μετάταξη υπαλλήλου
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΡΟΡ50-6ΟΒ 13/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 227