Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡ50-ΨΣ2 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 187
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡ50-0ΝΕ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 197
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡ50-1ΟΝ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 198
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡ50-6ΧΩ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 185
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡ50-ΞΘΗ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 184
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΟΡ50-64Φ 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 260
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΟΡ50-ΓΜΨ 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 259
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΟΡ50-Ξ29 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 258
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΟΡ50-9ΨΤ 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 257
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΟΡ50-01Ο 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 256
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΟΡ50-Ζ5Ι 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 255
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΟΡ50-ΑΙΧ 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 254
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΟΡ50-ΞΕΖ 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 249
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΟΡ50-ΠΩ2 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 248
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΟΡ50-3Τ7 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 195