Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΣΕΛΕΜΠΗ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Β4ΩΛΟΡ50-6ΩΣ 05/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 1050
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Β4ΩΛΟΡ50-1ΟΥ 05/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 1094
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Β4ΩΛΟΡ50-Σ4Ε 05/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 1017
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Β4ΩΛΟΡ50-24Η 05/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 1054
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Β4ΩΛΟΡ50-676 05/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 1077
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Β4ΩΛΟΡ50-3ΑΧ 05/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 1076
Επισκευή και συντήρηση μουσικών οργάνων
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Β4ΩΛΟΡ50-ΡΝΑ 05/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 1107
Απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Β4ΩΛΟΡ50-61Φ 05/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 1106
Απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Β4ΩΛΟΡ50-ΖΦΚ 05/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 1105
Απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Β4ΩΛΟΡ50-ΙΓΦ 05/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 1104
Απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Β4ΩΛΟΡ50-2ΝΡ 05/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 1103
Απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Β4ΩΛΟΡ50-ΠΚΘ 05/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 1102
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2012
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Β4ΩΡΟΡ50-ΩΜ9 03/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 13/2012
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Β4Ω9ΟΡ50-ΟΙΘ 02/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 1084
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Β4Ω9ΟΡ50-ΟΦΥ 02/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 1084