Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΜΟΔΔ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΟΟΡ50-ΒΝΚ 05/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 212
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΜΟΔΔ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΟΟΡ50-3ΥΣ 05/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 211
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΤΖΟΡ50-Τ 01/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 12/2011