Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορισμός αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Δημοτικής Αστυνομίας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7ΔΑΨΩ9Μ-ΤΗ1 02/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 33328 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7ΑΠΝΩ9Μ-1ΕΞ 01/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 33174 ΣΥΜΒΑΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7Ν15Ω9Μ-ΟΕΔ 01/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 33173 ΣΥΜΒΑΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΖΕ7Ω9Μ-6ΒΧ 01/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 33172 ΣΥΜΒΑΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7Γ6ΖΩ9Μ-ΙΟΞ 31/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 32768 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός αναπληρωτή προϊστάμενου Τμήματος Αποκομιδής Απορριμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΒΙΜΩ9Μ-ΙΘ6 25/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 32182 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αποδοχή παραίτησης υπαλλήλου του Δήμου μας από θέση ευθύνης.
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 78ΟΔΩ9Μ-ΣΝΨ 24/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 31776 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανάθεση υπογραφής βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας για τη διάθεση καυσόξυλων σε Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 61ΜΕΩ9Μ-8ΚΩ 06/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29871 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΠΞΓΩ9Μ-ΗΒ0 03/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29078 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Λ30Ω9Μ-ΞΗΩ 03/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29079 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη ενός ΠΕ Οικονομολόγου και ενός ΔΕ Οικονομίας & Διοίκησης για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7ΔΨ5Ω9Μ-Δ34 03/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29077 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7Φ9ΦΩ9Μ-ΖΡΙ 20/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 27147 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη ενός ΠΕ Παιδαγωγού για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΥΘΠΩ9Μ-ΣΓΕ 20/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 27146 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αναπληρωτή προϊστάμενου Τμήματος της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΕΛΦΩ9Μ-Π2Ν 15/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 26688 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αναπληρωτή προϊστάμενου Τμήματος της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 61ΧΧΩ9Μ-50Δ 15/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 26689 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ