Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αλλαγή επωνύμου του Ντένις Τόπι του Γκράμος και της Μπεσίμε, από Τόπι σε Τοπαλίδης.
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: 66Λ5Ω9Μ-Π9Λ 04/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 42261 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 42261/17-10-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: ΩΟΜΔΩ9Μ-91Δ 09/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 50991 & ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ:1240 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: 7ΓΣΡΩ9Μ-ΥΓΝ 13/06/2016 Αρ. Πρωτ.: 1199 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόσληψη πατρωνύμου
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: 7Ν9ΒΩ9Μ-ΨΡ4 26/11/2015 Αρ. Πρωτ.: 50991 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αλλαγή επωνύμου του Αναστάσιου Σαρόγλου σε Αλατάκης
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: 6Ο2ΟΩ9Μ-ΑΤΜ 23/11/2015 Αρ. Πρωτ.: 45431 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αλλαγή επωνύνου του Τζιοβελέκη Κωνσταντίνου του Αρτέμη και της Ελευθερίας σε ¨Βέκιος¨
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: 7ΧΝΖΩ9Μ-ΟΙ5 11/11/2015 Αρ. Πρωτ.: 45373 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αλλαγή επωνύμου του Τσουγκουζίδη Λεόντιου του Παύλου και της Μαρίας σε Παυλίδης
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: 7ΖΝΥΩ9Μ-1ΟΜ 06/10/2015 Αρ. Πρωτ.: 35502 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αλλαγή επωνύμου του Τσουγκουζίδη Παύλου του Λεόντιου και της Θέκλας σε Παλίδης
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: 69ΦΚΩ9Μ-ΚΝΕ 06/10/2015 Αρ. Πρωτ.: 35222 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αλλαγή επωνύμου της Τσουγκουζίδου Μαρίας του Χαράλαμπου και της Ανατολής σε Παυλίδου
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: 72ΖΨΩ9Μ-ΗΡΚ 06/10/2015 Αρ. Πρωτ.: 35503 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΤΗΣ ΣΙΝΤΕΛΝΙΚΩΦ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΕ ΜΠΑΛΛΑ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: 7ΟΟΑΩ9Μ-7ΩΒ 24/09/2015 Αρ. Πρωτ.: 27965 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αλλαγή επωνύμου της Μανώλα σε Μανώλη
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: Ω2ΞΣΩ9Μ-8ΝΤ 13/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 25657 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξελληνισμός επωνύμου καθώς και πατρωνύμου
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: 6ΦΟΨΩ9Μ-22Ψ 15/06/2015 Αρ. Πρωτ.: 21599 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Eξελληνισμός επωνύμου καθώς και πατρωνύμου
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: ΩΣΒΙΩ9Μ-ΟΣΟ 15/06/2015 Αρ. Πρωτ.: 21598 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξελληνισμός κυρίου ονόματος
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: 6ΘΔΟΩ9Μ-ΔΑΤ 25/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 56118 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξελληνισμός κυρίου ονόματος
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: ΨΟ1ΥΩ9Μ-Υ15 25/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 56117 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ