Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Συνδρομές Ηλεκτρονικών Μέσων έτους 2023
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΜΧΙΩ9Μ-ΕΒΩ 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 55591 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συνδρομές Εντύπων Μέσων έτους 2023
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 9Ψ8ΞΩ9Μ-ΕΜΞ 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 55588 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια ηχητικού συστήματος (μικρόφωνα, τρίποδες, ηχεία κλπ) για τις ανάγκες της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Κοινότητας Μαυροβάτου.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΑΣΓΩ9Μ-ΓΙ7 28/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 55411 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια άλατος – ψηφίδας (αντιπαγετικού αλατιού) 35.398,23 Kg για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών αποχιονισμού των κοινόχρηστων χώρων, ενόψει της χειμερινής περιόδου.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΡΨ8ΙΩ9Μ-ΟΧ7 27/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 55315 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου στο δημοτικό γήπεδο Νέας Αμισού.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΨΗΦΙΩ9Μ-5Μ3 27/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 55260 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια Οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δράμας.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΨΖΞ7Ω9Μ-ΘΛΑ 21/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 54579 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια ενδυμάτων (μπλουζάκια) για το 3ο εργασιακό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΨΦΔΤΩ9Μ-9Α1 20/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 54320 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια διάφορων διακοσμητικών στοιχείων (γιρλάντες – μπάλες Χριστουγεννιάτικες) στα πλαίσια εκδήλωσης της Διεθνούς Ημέρας Ανθρώπινης Αλληλεγγύης στις 20 Δεκεμβρίου 2022.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΗΖΥΩ9Μ-ΘΜΚ 20/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 54302 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δαπάνες καλλιτεχνικού προγράμματος Ονειρούπολης (Συναυλίες – παιδικές παραστάσεις -θέατρο- τοπικά μουσικά συγκροτήματα» για ποσό ύψους 2.300,00 € με το ΦΠΑ ,( 1.854,84 € χωρίς το ΦΠΑ) .
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΨΞΑΔΩ9Μ-2ΑΣ 20/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 54155/20-12-2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια μίας μηχανής καταμέτρησης χαρτονομισμάτων.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 99ΦΒΩ9Μ-Υ5Λ 13/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 53015 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Δράμας
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΨΥ42Ω9Μ-5ΔΜ 13/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 52907 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΨΙΓΩ9Μ-ΙΙΧ 12/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 52779 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες πιστοποίησης πέντε (5) ανελκυστήρων του Δήμου Δράμας.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΧΡΣΩ9Μ-44Ω 09/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 52497 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δαπάνες καλλιτεχνικού προγράμματος Ονειρούπολης (Συναυλίες – παιδικές παραστάσεις -θέατρο- τοπικά μουσικά συγκροτήματα
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΙΚ3Ω9Μ-ΑΩΞ 09/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 52451 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια κλιματιστικών μετά των απαραίτητων εργασιών τοποθέτησης στο κτιριακό συγκρότημα του αμαξοστασίου Δήμου Δράμας.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 949ΡΩ9Μ-ΑΕΚ 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 52449 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ