Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ «Ανάθεση εργασιών ελέγχου των βιβλίων της Οικονομικής Υπηρεσίας σε ορκωτό ελεγκτή για το οικονομικό έτος 2022 (χρήση 2021)».
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΗΕΟΩ9Μ-ΜΜ6 14/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 41909/14-10-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 9Π5ΧΩ9Μ-Κ05 26/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 15242 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΧ60Ω9Μ-ΩΥΞ 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 14163 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Προμήθεια ηλεκτροδίων επιτοίχιων απινιδωτών, συνολικής δαπάνης 173,60€ με το Φ.Π.Α. (140,00 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό».
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΗΛ2Ω9Μ-1ΡΦ 13/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 13219 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΨΔΠ0Ω9Μ-ΩΚΔ 29/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 10947 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6Π45Ω9Μ-3ΚΔ 29/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 10931 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΨΥΚΗΩ9Μ-6ΣΡ 29/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 10934 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 9ΞΚΔΩ9Μ-Γ75 29/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 10914 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 68ΘΕΩ9Μ-ΨΨΚ 29/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 10917 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΛΥΡΩ9Μ-Σ4Ν 26/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 10639 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ψ2ΜΖΩ9Μ-ΜΘΓ 17/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 9650 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ψ3ΩΑΩ9Μ-0Ν7 16/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 9461 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ψ67ΕΩ9Μ-ΔΘ9 10/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 8817 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΤΗΝΑ ΤΗΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΣΦΖΩ9Μ-ΧΦ5 09/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 8645 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Προμήθεια σαρωτών εγγράφων (Scanners)»
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6127Ω9Μ-Λ7Ξ 04/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 7911 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ