Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ασφάλιση ακινήτων Δήμου από τον κίνδυνο πυρκαγιάς για το διάστημα από 20/02/2020 έως 20/02/2021
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΔΚΘΩ9Μ-Ρ89 14/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 4339 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια γάλακτος με απ’ευθείας ανάθεση, λόγω έκτακτων γεγονότων με την διαδικασία του κατεπείγοντος, κατ’εφαρμογή της αρ.336/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΚ8ΥΩ9Μ-8ΔΚ 08/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 527 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες συντήρησης ενός (1) ανελκυστήρα στο ανακαινισμένο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου έτους 2020
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΨΞΗ3Ω9Μ-ΖΗΜ 30/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 40123 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ(10) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ-ΦΑΞ-ΕΚΤΥΠΩΤΗ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ω4ΜΔΩ9Μ-ΥΤΒ 30/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 40124 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΑΩ4Ω9Μ-ΟΛΝ 30/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 40125 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για την Δημοτική Κοινότητα Χωριστής
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΙΛ5Ω9Μ-9ΦΚ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 26801 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόρριψη της με ημερ/νία 26-07-2019 (αρ.πρωτ. Δ.Δράμας 21644/29-07-2019) οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΔΟΥΚΑΣ Α.Ε. για την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας-αριθμοδότησης-και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας-προμήθεια υλικών σήμανσης (κώνοι, κορδέλες κ.λ.π.)-προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου».
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ω25ΡΩ9Μ-Ι1Τ 23/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 24357 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) ΤΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΡΗΘΩ9Μ-3Χ5 21/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 24053 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 63ΤΡΩ9Μ-3ΤΘ 06/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 22691 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6Γ8ΧΩ9Μ-1ΑΠ 06/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 22583 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλαβών υδραυλικών εγκαταστάσεων στο Δημαρχείο
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΤΓΥΩ9Μ-Ν17 30/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 21157 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ξυλείας για την επισκευή εξοπλισμού (πάγκων-καθισμάτων)
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΠΝ3Ω9Μ-ΒΔΡ 30/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 21859 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές 2019 (ΤΜΗΜΑ Α)
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 9ΟΡ7Ω9Μ-ΣΛΨ 28/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 18135 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών για τις Γενικές Εκλογές 2019 (ΤΜΗΜΑ Β)
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΔΕ0Ω9Μ-ΤΚΟ 28/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 18123 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 9Ο9ΒΩ9Μ-ΚΥΓ 25/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 17587 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ