Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ανάθεση προμήθειας λογισμικού και παροχής υπηρεσιών πληροφορικής για την ενεργοποίηση της εφαρμογής Web Αδειών – Διαχείριση αιτημάτων προσωπικού
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ψ3ΖΧΩ9Μ-Κ0Α 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 17470 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια στεφάνου κατάθεσης για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων για τη Μάχη στη Γέφυρα Παπάδων που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαΐου 2024.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 94ΜΑΩ9Μ-ΑΛΚ 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 17360 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια κόλλυβων, για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων για τη Μάχη στη Γέφυρα Παπάδων που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαΐου 2024.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 675ΤΩ9Μ-ΖΕ1 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 17363 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Προμήθεια εκατό (100) καρτών προσέλευσης – αποχώρησης»
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΨΡ4ΨΩ9Μ-2Τ0 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 17417 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μίσθωση εξέδρας (ενοικίαση μεταφορά και τοποθέτηση εξέδρας που αφορά την εκδήλωση/συναυλία στις 11-5-2024)
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 91ΙΒΩ9Μ-Ζ1Σ 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 17322 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Πακέτων λογισμικών » , Τμήμα E –
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΨΔΛΙΩ9Μ-27Κ 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 17297 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράσταση Θεάτρου Σκιών ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ στο πλαίσιο εορτασμού της γιορτής της Μητέρας 12 Μαΐου 2024 με συνδιοργανωτή την πράξη με τίτλο «Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Δράμας».
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 9ΣΞ9Ω9Μ-6ΓΒ 09/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 17236 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δαπάνες εκδήλωσης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Μητέρας στις 12 Μαΐου 2024.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ψ8Σ0Ω9Μ-ΥΧΙ 09/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 17237 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Πακέτων λογισμικών » , Τμήμα Δ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΨΧ0ΥΩ9Μ-6Ψ0 09/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 17175 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Πακέτων λογισμικών » , Τμήμα Γ-
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 670ΠΩ9Μ-ΜΦΕ 09/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 17119 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου WiFi4eu.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΣΜ8Ω9Μ-ΓΒ8 08/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 17017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Πακέτων λογισμικών » , Τμήμα B
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΨΧ4ΙΩ9Μ-ΩΔΨ 08/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 17024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση εργασιών για Δαπάνες καλλιτεχνικού προγράμματος , της πολιτιστικής εκδήλωσης- συναυλίας στις 11-5-2024 με την ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΓΓΧΩ9Μ-ΤΓΘ 08/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 17008 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
προμήθειας με τίτλο «Πακέτων λογισμικών » , Τμήμα Α .
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ψ6ΟΨΩ9Μ-Δ72 08/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 16952 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού για το Πάσχα
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 93Δ2Ω9Μ-6ΑΗ 02/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 16932 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ