Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Προμήθεια άλατος-ψηφίδας
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΚΑΚΩ9Μ-ΕΞ8 14/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 954 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6Φ56Ω9Μ-32Ζ 18/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 38557 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 7ΜΨΨΩ9Μ-2ΙΠ 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 38063 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΟΣΚΙ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ω14ΠΩ9Μ-225 12/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 37872 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΨΛΤΑΩ9Μ-7Ψ7 06/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 37373 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΖΘΧΩ9Μ-ΦΞΒ 04/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 36874 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΝΝ3Ω9Μ-Υ4Ι 04/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 36876 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ψ6ΙΙΩ9Μ-7ΧΧ 30/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 36612 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6Ψ27Ω9Μ-31Δ 30/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 36395 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ-ΨΗΦΙΔΑΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 78ΥΟΩ9Μ-ΣΦΜ 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 36218 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6Δ5ΑΩ9Μ-ΣΨΝ 27/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 35832 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΠΒΩΩ9Μ-Ξ78 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 34434 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ROLL UP BANNER ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 64Κ2Ω9Μ-ΣΑ1 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 34435 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΛΑΦΡΩΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6Λ37Ω9Μ-34Σ 09/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 33722 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ-ΧΥΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 69ΚΑΩ9Μ-0ΧΕ 07/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 33648 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ