Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2011”
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ Κ. ΑΓΡΟΥ”
Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου για το 2012
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Δημοτική οδοποιία 2010
Κατασκευή 2 προπονητηρίων
Οδοποιϊα ΤΔ Ξηροποτάμου 2010
Συνέχιση ανακατασκευής πεζοδρομίων οδού Παγγαίου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ