Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

1. Διοργάνωση, συντονισμός , επικοινωνία με εθνικούς οργανισμούς, εταιρείες παραγωγής, σκηνοθέτες κλπ. 2. Συνεργάζεται με τον Καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ, για τη συγκρότηση της επιτροπής εκλεκτόρων του παιδικού διαγωνιστικού, η οποία θα προταθεί για έγκριση στο Δ.Σ. 3. Συντονίζει, κατευθύνει την ομάδα εκλεκτόρων και προτείνει την τελική λίστα επιλογής των ταινιών για το διαγωνιστικό τμήμα στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, για την υλοποίηση της διοργάνωσης του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2024

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024
image_print