Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ανάθεση δημόσιας σύμβασης για εργασίες συναρμολόγησης-αποσυναρμολόγησης προκατασκευασμένων τεμαχίων, στα πλαίσια της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης «Ονειρούπολη Δράμας» με απ ευθεις ανάθεση

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011
image_print