Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Απευθείας ανάθεση έργου: Ηλεκτροφωτισμός βοηθητικού γηπέδου ΤΚ Μοναστηρακίου

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011
image_print