Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων της ΔήμοςΝΕΤ – “icontrol”

Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021
image_print