Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Aπευθείας ανάθεση της μελέτης «Μελέτη ενίσχυσης φέροντος οργανισμού υφισταμένου κτιρίου πολιτιστικού Ξηροποτάμου» στην Ισαβέλλα Χαρμούση Π-Μ, με συνολική αμοιβή 3.250,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ -σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ 30.7413.38 του προϋπολογισμού

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011
image_print