Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αποδοχή χρηματοδότησης για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά Νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο τρέχοντος έτους, ποσού 1.812.056,27 €

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011
image_print