Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Απόφαση ανάθεσης επίβλεψης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011
image_print