Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011
image_print