Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛ.ΤΗΣ ΕΒΔΟΜ.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΥΠΑΛ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
image_print