Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011
image_print