Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων & λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου και έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τα οικονομικά έτη 2025 & 2026

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024
image_print