Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της τοπικής κοινότητας Σιδηρονέρου, έως 15-8-2011

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011
image_print