Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της υπό ίδρυση εγκατάστασης «Βιοτεχνία κουφωμάτων EVOTHERM», ιδιοκτησίας Χατζόγλου Ευστράτιου, εντός των με αρ. 3091 και 3092 αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Ξηροποτάμου διανομής 1929 (αρ. 640 και 641 αντίστοιχα εξωχώραφα εντός Ξηροποτάμου, διανομής Αρκαδικού 1931), ιδιοκτησίας Παρασκευής Θεοδωρίδου και Δημήτριου Θεοδωρίδη, επί αγροτικής οδού

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021
image_print