Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων που έγιναν καθυπέρβαση των τριών (3) ημερών το μήνα που ορίζει ο Ν.2307/15-6-1995

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011
image_print