Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ(ΤΥΦΛΩΝ)»

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011
image_print