Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ Κ. ΑΓΡΟΥ» προϋπολογισμού 70.000€ με τον ΦΠΑ

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011
image_print