Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων».

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011
image_print