Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο ΤΔ Μαυροβάτου»

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011
image_print