Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της με αριθμό 15/2011 απόφασης της Δ.Ε.Π., σχετικά με την παραχώρηση χρήσης του δημοτικού σχολείου Ταξιαρχών στον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ταξιαρχών

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011
image_print