Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εκδίκαση της ένστασης για το διαγωνισμό του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ».ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011
image_print